SEHER AKPINAR

Mezun

IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI

Kariyer Geçmişi
Öğrenim hayatıma önlisans Finans Bankacılık ve Sigortacılık bölümüm ile sınırlı kalmayıp DGS ile İşletme bölümünü kazanarak başarı ile tamamladım. Sadece bölüm bitirme odaklı kalmayarak aynı zamanda çeşitli kurslara ve eğitimlere giderek farklı alandarda kendimi geliştirmeye çalıştım. Tek bir yönden değilde çok fonksiyonlu olarak bakış açıları ve fikirler kazanarak hem eğitim hemde gelecekteki iş hayatımda kendime büyük katkısı olacağını biliyorum. Mezun olduktan sonra bile kendi imkanlarım dahilinde hala gelişmeye odaklanıyorum.