kariyer@bozok.edu.tr 0354 217 89 91 Dahili: 4709-4710

İç ve Dış Paydaşlar

  Kariyer ve Mezun Merkezimizin temel planı aşağıda belirtilen iç ve dış paydaşlarla ortak çalışmalara imza atmak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenci ve mezunları iş dünyasına hazırlamak, öğrencileri işverenler ve STK’larla bir araya getirmektir.

Merkezimizin iç paydaşları: 
•    Öğrenciler/ Mezunlar 
•    Öğrenci Kulüpleri 
•    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
•    İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
•    Medya Araştırmaları Merkezi 
•    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
•    Fakülteler vb. ilgili Üniversite Birimleri 
Merkezimizin dış paydaşları: 
•    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
•    İşverenler 
•    Ticaret ve İşveren Örgütleri 
•    İŞKUR 
•    Belediyeler 
•    Diğer Üniversiteler